DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Ngọc Giang
Tel: 0904876717
huonggiang.cs01@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Thu Hương
Tel: 0979220120
dienmayhuonggiang@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Tuấn Anh
Tel: 0913489985
huonggiang.cs04@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Ngọc Anh
Tel: 0974876783
huonggiang.cs03@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Hỗ trợ Dự Án & Đại Lý
Tel: 0904876717
huonggiang.da@gmail.com
Yahoo
Hỗ trợ kỹ thuật
Tel: 0485890822
dienmayhuonggiang@gmail.com
Yahoo
Chăm sóc khách hàng
Tel: 0485890833
giangmyota@gmail.com
Yahoo

Máy chấm công

Khóa ADEL Silicon Ronal Jack Abrivision Granding Hitech Vigilance Wise eye Timmy Seiko Umei gigata DSB
Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm nâng cao
Giá tăng dần Giá giảm dần
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK H3
  5 Star Rating: Recommended
  3623 lượt xem
  2,650,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ từ RONALD JACK S -200
  5 Star Rating: Recommended
  3600 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ từ RONALD JACK S -300
  5 Star Rating: Recommended
  3685 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay TA2200
  5 Star Rating: Recommended
  3584 lượt xem
  2,790,000 VNĐ
  3,000,000 VNĐ 
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay FTA-T2
  5 Star Rating: Recommended
  3674 lượt xem
  3,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Adel AD-X628
  5 Star Rating: Recommended
  4080 lượt xem
  3,190,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon TA2300
  5 Star Rating: Recommended
  3629 lượt xem
  3,250,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay WISE EYE WSE 300
  5 Star Rating: Recommended
  3589 lượt xem
  3,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ từ WISE EYE WSE-702
  5 Star Rating: Recommended
  3707 lượt xem
  3,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon TA2300-RFID
  5 Star Rating: Recommended
  3782 lượt xem
  3,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Ronal Jack 3000TID-C
  5 Star Rating: Recommended
  3649 lượt xem
  3,400,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK S400
  5 Star Rating: Recommended
  3789 lượt xem
  3,450,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon SoftwareFreeTA2300
  5 Star Rating: Recommended
  3623 lượt xem
  3,550,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Ronal Jack X628C
  5 Star Rating: Recommended
  4122 lượt xem
  3,600,000 VNĐ
   
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Ronal Jack X628C- ID
  5 Star Rating: Recommended
  3581 lượt xem
  3,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA-U300+ID
  5 Star Rating: Recommended
  3436 lượt xem
  3,700,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700
  5 Star Rating: Recommended
  3650 lượt xem
  2,600,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800
  5 Star Rating: Recommended
  3953 lượt xem
  2,750,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA-3000T-C
  5 Star Rating: Recommended
  3331 lượt xem
  3,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA - QC
  5 Star Rating: Recommended
  3488 lượt xem
  3,900,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision S-300
  5 Star Rating: Recommended
  3324 lượt xem
  3,400,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ABM5
  5 Star Rating: Recommended
  3375 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ABM10
  5 Star Rating: Recommended
  3520 lượt xem
  5,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ABS300
  5 Star Rating: Recommended
  3331 lượt xem
  5,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ABM9
  5 Star Rating: Recommended
  3404 lượt xem
  5,900,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ABM1.3
  5 Star Rating: Recommended
  3414 lượt xem
  6,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ASU260
  5 Star Rating: Recommended
  3440 lượt xem
  6,550,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ABS880
  5 Star Rating: Recommended
  3400 lượt xem
  6,900,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ATK100
  5 Star Rating: Recommended
  3541 lượt xem
  7,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Abrivision ABF702-S
  5 Star Rating: Recommended
  3407 lượt xem
  7,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance VT-500
  5 Star Rating: Recommended
  3378 lượt xem
  8,550,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay SOYAL AR-821EF
  5 Star Rating: Recommended
  3369 lượt xem
  9,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Abrivision
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay GRANDING BioSH-3000T
  5 Star Rating: Recommended
  3277 lượt xem
  4,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay GRANDING BioSH-5000T
  5 Star Rating: Recommended
  3390 lượt xem
  4,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Granding BioSH-3000A-ID
  5 Star Rating: Recommended
  3439 lượt xem
  4,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay GRANDING BioSH-5000AID
  5 Star Rating: Recommended
  3398 lượt xem
  5,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay GRANDING – F4 Vista
  5 Star Rating: Recommended
  3339 lượt xem
  5,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay GRANDING Q2-ID
  5 Star Rating: Recommended
  3484 lượt xem
  6,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay GRANDING BioSH-4000T-ID
  5 Star Rating: Recommended
  3339 lượt xem
  8,450,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Granding BioSHS400
  5 Star Rating: Recommended
  3425 lượt xem
  8,550,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay GRANDING BioSH-F701
  5 Star Rating: Recommended
  3300 lượt xem
  9,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Granding
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay ADEL AD-648
  5 Star Rating: Recommended
  3891 lượt xem
  3,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay ADEL AD-X915
  5 Star Rating: Recommended
  2978 lượt xem
  3,900,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay ADEL AD-T5
  5 Star Rating: Recommended
  2993 lượt xem
  4,250,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay ADEL AD-A8
  5 Star Rating: Recommended
  3041 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay ADEL AD-X917
  5 Star Rating: Recommended
  3088 lượt xem
  5,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay ADEL AD-X920
  5 Star Rating: Recommended
  3114 lượt xem
  6,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay ADEL AD-FX28
  5 Star Rating: Recommended
  2893 lượt xem
  7,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Khóa ADEL
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay HITECH X628
  5 Star Rating: Recommended
  2630 lượt xem
  3,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Hitech
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay HITECH X628-C
  5 Star Rating: Recommended
  2578 lượt xem
  4,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Hitech
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Ronald Jack 4000 TIDC
  5 Star Rating: Recommended
  2546 lượt xem
  3,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK H-3
  5 Star Rating: Recommended
  2570 lượt xem
  3,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Đầu đọc phụ bằng vân tay SR-100
  5 Star Rating: Recommended
  2673 lượt xem
  2,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Đầu đọc phụ bằng vân tay SR-100 + ID
  5 Star Rating: Recommended
  2703 lượt xem
  2,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay RONALD JACK 3979 C
  5 Star Rating: Recommended
  2781 lượt xem
  3,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy châm công HITECH X-999
  5 Star Rating: Recommended
  2490 lượt xem
  4,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Hitech
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Ronald Jack U160C
  5 Star Rating: Recommended
  2685 lượt xem
  4,700,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công Wise Eye WSE-9039
  5 Star Rating: Recommended
  2406 lượt xem
  6,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Máy chấm công Vân tay RONALD JACK 5000A Pro
  5 Star Rating: Recommended
  2682 lượt xem
  4,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay IFACE 302
  5 Star Rating: Recommended
  2740 lượt xem
  10,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon TA10
  5 Star Rating: Recommended
  2530 lượt xem
  3,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công Vân tay Silicon FTA -5000T+ID
  5 Star Rating: Recommended
  2590 lượt xem
  3,900,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA - U300-C +ID
  5 Star Rating: Recommended
  2540 lượt xem
  4,200,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon TA20
  5 Star Rating: Recommended
  2538 lượt xem
  4,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA-FA1
  5 Star Rating: Recommended
  2564 lượt xem
  10,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA-FA2
  5 Star Rating: Recommended
  2618 lượt xem
  10,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA-U300
  5 Star Rating: Recommended
  2563 lượt xem
  3,400,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon FTA - U300-C
  5 Star Rating: Recommended
  2528 lượt xem
  4,400,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance VS-5000
  5 Star Rating: Recommended
  2380 lượt xem
  3,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance VT-130
  5 Star Rating: Recommended
  2546 lượt xem
  3,400,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance TA-700
  5 Star Rating: Recommended
  2537 lượt xem
  4,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance VT600
  5 Star Rating: Recommended
  2604 lượt xem
  6,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance VT260
  5 Star Rating: Recommended
  2446 lượt xem
  10,750,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance IFACE 302
  5 Star Rating: Recommended
  2531 lượt xem
  10,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Vigilance TA-315
  5 Star Rating: Recommended
  2463 lượt xem
  14,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK RJ-2200A
  5 Star Rating: Recommended
  2559 lượt xem
  2,900,000 VNĐ
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy SEIKO QR-6560
  5 Star Rating: Recommended
  2233 lượt xem
  2,550,000 VNĐ
   
  HOT
  Seiko
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy UMEI CD-9820
  5 Star Rating: Recommended
  2302 lượt xem
  3,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Umei
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy SEIKO QR-6560
  5 Star Rating: Recommended
  2287 lượt xem
  4,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Seiko
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ proximity Silicon PCACS-SC403
  5 Star Rating: Recommended
  2532 lượt xem
  3,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • máy chấm công thẻ giấy TIMMY T-200A
  5 Star Rating: Recommended
  2481 lượt xem
  5,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Timmy
  Đặt mua
 • máy chấm công thẻ giấy UMEI NE-5000
  5 Star Rating: Recommended
  2500 lượt xem
  3,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Umei
  Đặt mua
 • máy chấm công thẻ giấy UMEI RJ-2200N
  5 Star Rating: Recommended
  2480 lượt xem
  3,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Umei
  Đặt mua
 • máy chấm công thẻ giấy UMEI RJ-2300N
  5 Star Rating: Recommended
  2317 lượt xem
  3,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Umei
  Đặt mua
 • máy chấm công thẻ giấy UMEI RJ-2300A
  5 Star Rating: Recommended
  2506 lượt xem
  3,000,000 VNĐ
   
  HOT
  Umei
  Đặt mua
 • máy chấm công thẻ giấy UMEI UMEI NE-6000
  5 Star Rating: Recommended
  2472 lượt xem
  3,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Umei
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6B
  5 Star Rating: Recommended
  2364 lượt xem
  3,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy DSB TR-6A
  5 Star Rating: Recommended
  2406 lượt xem
  3,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy chấm công thẻ giấy GIGATA-990A
  5 Star Rating: Recommended
  2516 lượt xem
  2,050,000 VNĐ
   
  HOT
  gigata
  Đặt mua
 • Máy chấm công RONALD JACK 5000 AID
  5 Star Rating: Recommended
  2355 lượt xem
  call
   
  HOT
  Ronal Jack
  Đặt mua
 • máy chấm công Wise eye WSE-8000A
  5 Star Rating: Recommended
  2208 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • máy chấm công Wise eye WSE-850A
  5 Star Rating: Recommended
  2227 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • máy chấm công Wise eye WSE-F8
  5 Star Rating: Recommended
  2308 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon TAT88
  5 Star Rating: Recommended
  2296 lượt xem
  call
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon TAT66
  5 Star Rating: Recommended
  2294 lượt xem
  call
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy chấm công vân tay Silicon TAV5
  5 Star Rating: Recommended
  2242 lượt xem
  call
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Khóa chốt điện WSE-EB104
  5 Star Rating: Recommended
  2206 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Bộ Khóa Chốt Điện WSE-104U
  5 Star Rating: Recommended
  2280 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Bass Dưới Khóa Chốt WSE-BBK600
  5 Star Rating: Recommended
  2127 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Bass trên Khóa Chốt WSE-ABK700
  5 Star Rating: Recommended
  2225 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Khóa Lực Điện Từ WSE-ML280
  5 Star Rating: Recommended
  2105 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Nút Nhấn mở Cửa WSE-800A
  5 Star Rating: Recommended
  2218 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Nút Nhấn Mở Cửa WSE-802
  5 Star Rating: Recommended
  2265 lượt xem
  call
   
  HOT
  Wise eye
  Đặt mua
 • Máy chấm công Vigilance TP 103
  5 Star Rating: Recommended
  2259 lượt xem
  call
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
 • Máy chấm công Vigilance K-300
  5 Star Rating: Recommended
  2373 lượt xem
  call
   
  HOT
  Vigilance
  Đặt mua
banner-truot-trai.jpg
banner-truot-phai.jpg