DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Ngọc Giang
Tel: 0904876717
huonggiang.cs01@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Thu Hương
Tel: 0979220120
dienmayhuonggiang@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Tuấn Anh
Tel: 0913489985
huonggiang.cs04@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Ngọc Anh
Tel: 0974876783
huonggiang.cs03@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Hỗ trợ Dự Án & Đại Lý
Tel: 0904876717
huonggiang.da@gmail.com
Yahoo
Hỗ trợ kỹ thuật
Tel: 0485890822
dienmayhuonggiang@gmail.com
Yahoo
Chăm sóc khách hàng
Tel: 0485890833
giangmyota@gmail.com
Yahoo

Máy hủy tài liệu

HPEC Silicon Máy đếm tiền Balion Surpass Dream Apollo Asmix Dino Shred-et DSH EBA Emprise Eryun Fellowes Finawell GBC Geha-Primo Aurora Heftec HSM Inno Intimus Kobra LBA Nideka Oastar SD Timmy Bingo Ziba Bosser Comet Dahle Dahli DSB
Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm nâng cao
Giá tăng dần Giá giảm dần
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-630C
  5 Star Rating: Recommended
  2948 lượt xem
  3,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C
  5 Star Rating: Recommended
  2800 lượt xem
  2,200,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-815C
  5 Star Rating: Recommended
  2914 lượt xem
  2,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C
  5 Star Rating: Recommended
  2859 lượt xem
  2,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy SD 808 D
  5 Star Rating: Recommended
  3672 lượt xem
  3,810,000 VNĐ
   
  HOT
  Surpass Dream
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M
  5 Star Rating: Recommended
  3770 lượt xem
  2,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20200
  5 Star Rating: Recommended
  3218 lượt xem
  4,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
  5 Star Rating: Recommended
  4073 lượt xem
  16,500,000 VNĐ
   
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
  5 Star Rating: Recommended
  3802 lượt xem
  14,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy công nghiệp Silicon PS-510C
  5 Star Rating: Recommended
  3721 lượt xem
  25,700,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Star
  5 Star Rating: Recommended
  2610 lượt xem
  2,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Superstar
  5 Star Rating: Recommended
  2577 lượt xem
  3,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C-Deluxe
  5 Star Rating: Recommended
  2754 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C22
  5 Star Rating: Recommended
  2707 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Plus
  5 Star Rating: Recommended
  2720 lượt xem
  6,250,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C24
  5 Star Rating: Recommended
  2651 lượt xem
  7,650,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S340
  5 Star Rating: Recommended
  2669 lượt xem
  1,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S130
  5 Star Rating: Recommended
  2514 lượt xem
  1,500,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S280
  5 Star Rating: Recommended
  2709 lượt xem
  1,800,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2006
  5 Star Rating: Recommended
  2584 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C1608
  5 Star Rating: Recommended
  2613 lượt xem
  3,200,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S292
  5 Star Rating: Recommended
  2567 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2410
  5 Star Rating: Recommended
  2564 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22SL
  5 Star Rating: Recommended
  2781 lượt xem
  4,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22CC
  5 Star Rating: Recommended
  2614 lượt xem
  4,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S131
  5 Star Rating: Recommended
  2604 lượt xem
  4,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2418
  5 Star Rating: Recommended
  2415 lượt xem
  5,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20212
  5 Star Rating: Recommended
  2608 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D5
  5 Star Rating: Recommended
  4277 lượt xem
  1,950,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D7
  5 Star Rating: Recommended
  2946 lượt xem
  2,550,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-U10
  5 Star Rating: Recommended
  2748 lượt xem
  3,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB AF-75
  5 Star Rating: Recommended
  2881 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 638
  5 Star Rating: Recommended
  2484 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 668
  5 Star Rating: Recommended
  2405 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo S - 978
  5 Star Rating: Recommended
  2404 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C-838
  5 Star Rating: Recommended
  2223 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 6502 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2595 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 7520 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2545 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy Asmix SC7520CD
  5 Star Rating: Recommended
  2427 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 870
  5 Star Rating: Recommended
  2607 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 1500
  5 Star Rating: Recommended
  2409 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
banner-truot-trai.jpg
banner-truot-phai.jpg