DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Ngọc Giang
Tel: 0904876717
huonggiang.cs01@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Thu Hương
Tel: 0979220120
dienmayhuonggiang@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Tuấn Anh
Tel: 0913489985
huonggiang.cs04@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Ngọc Anh
Tel: 0974876783
huonggiang.cs03@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Hỗ trợ Dự Án & Đại Lý
Tel: 0904876717
huonggiang.da@gmail.com
Yahoo
Hỗ trợ kỹ thuật
Tel: 0485890822
dienmayhuonggiang@gmail.com
Yahoo
Chăm sóc khách hàng
Tel: 0485890833
giangmyota@gmail.com
Yahoo

Máy hủy tài liệu

HPEC Silicon Máy đếm tiền Balion Surpass Dream Apollo Asmix Dino Shred-et DSH EBA Emprise Eryun Fellowes Finawell GBC Geha-Primo Aurora Heftec HSM Inno Intimus Kobra LBA Nideka Oastar SD Timmy Bingo Ziba Bosser Comet Dahle Dahli DSB
Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm nâng cao
Giá tăng dần Giá giảm dần
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-630C
  5 Star Rating: Recommended
  2896 lượt xem
  3,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C
  5 Star Rating: Recommended
  2755 lượt xem
  2,200,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-815C
  5 Star Rating: Recommended
  2852 lượt xem
  2,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C
  5 Star Rating: Recommended
  2816 lượt xem
  2,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy SD 808 D
  5 Star Rating: Recommended
  3629 lượt xem
  3,810,000 VNĐ
   
  HOT
  Surpass Dream
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M
  5 Star Rating: Recommended
  3708 lượt xem
  2,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20200
  5 Star Rating: Recommended
  3157 lượt xem
  4,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
  5 Star Rating: Recommended
  4022 lượt xem
  16,500,000 VNĐ
   
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
  5 Star Rating: Recommended
  3735 lượt xem
  14,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy công nghiệp Silicon PS-510C
  5 Star Rating: Recommended
  3663 lượt xem
  25,700,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Star
  5 Star Rating: Recommended
  2547 lượt xem
  2,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Superstar
  5 Star Rating: Recommended
  2526 lượt xem
  3,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C-Deluxe
  5 Star Rating: Recommended
  2695 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C22
  5 Star Rating: Recommended
  2644 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Plus
  5 Star Rating: Recommended
  2648 lượt xem
  6,250,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C24
  5 Star Rating: Recommended
  2592 lượt xem
  7,650,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S340
  5 Star Rating: Recommended
  2607 lượt xem
  1,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S130
  5 Star Rating: Recommended
  2460 lượt xem
  1,500,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S280
  5 Star Rating: Recommended
  2639 lượt xem
  1,800,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2006
  5 Star Rating: Recommended
  2522 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C1608
  5 Star Rating: Recommended
  2554 lượt xem
  3,200,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S292
  5 Star Rating: Recommended
  2511 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2410
  5 Star Rating: Recommended
  2522 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22SL
  5 Star Rating: Recommended
  2715 lượt xem
  4,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22CC
  5 Star Rating: Recommended
  2551 lượt xem
  4,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S131
  5 Star Rating: Recommended
  2530 lượt xem
  4,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2418
  5 Star Rating: Recommended
  2365 lượt xem
  5,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20212
  5 Star Rating: Recommended
  2546 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D5
  5 Star Rating: Recommended
  4201 lượt xem
  1,950,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D7
  5 Star Rating: Recommended
  2886 lượt xem
  2,550,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-U10
  5 Star Rating: Recommended
  2678 lượt xem
  3,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB AF-75
  5 Star Rating: Recommended
  2809 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 638
  5 Star Rating: Recommended
  2412 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 668
  5 Star Rating: Recommended
  2347 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo S - 978
  5 Star Rating: Recommended
  2346 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C-838
  5 Star Rating: Recommended
  2164 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 6502 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2525 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 7520 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2476 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy Asmix SC7520CD
  5 Star Rating: Recommended
  2366 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 870
  5 Star Rating: Recommended
  2537 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 1500
  5 Star Rating: Recommended
  2335 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
banner-truot-trai.jpg
banner-truot-phai.jpg