DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Ngọc Giang
Tel: 0904876717
huonggiang.cs01@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Thu Hương
Tel: 0979220120
dienmayhuonggiang@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Tuấn Anh
Tel: 0913489985
huonggiang.cs04@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Ngọc Anh
Tel: 0974876783
huonggiang.cs03@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Hỗ trợ Dự Án & Đại Lý
Tel: 0904876717
huonggiang.da@gmail.com
Yahoo
Hỗ trợ kỹ thuật
Tel: 0485890822
dienmayhuonggiang@gmail.com
Yahoo
Chăm sóc khách hàng
Tel: 0485890833
giangmyota@gmail.com
Yahoo

Máy hủy tài liệu

HPEC Silicon Máy đếm tiền Balion Surpass Dream Apollo Asmix Dino Shred-et DSH EBA Emprise Eryun Fellowes Finawell GBC Geha-Primo Aurora Heftec HSM Inno Intimus Kobra LBA Nideka Oastar SD Timmy Bingo Ziba Bosser Comet Dahle Dahli DSB
Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm nâng cao
Giá tăng dần Giá giảm dần
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-630C
  5 Star Rating: Recommended
  2995 lượt xem
  3,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C
  5 Star Rating: Recommended
  2840 lượt xem
  2,200,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-815C
  5 Star Rating: Recommended
  2963 lượt xem
  2,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C
  5 Star Rating: Recommended
  2892 lượt xem
  2,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy SD 808 D
  5 Star Rating: Recommended
  3713 lượt xem
  3,810,000 VNĐ
   
  HOT
  Surpass Dream
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M
  5 Star Rating: Recommended
  3817 lượt xem
  2,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20200
  5 Star Rating: Recommended
  3265 lượt xem
  4,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
  5 Star Rating: Recommended
  4113 lượt xem
  16,500,000 VNĐ
   
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
  5 Star Rating: Recommended
  3853 lượt xem
  14,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy công nghiệp Silicon PS-510C
  5 Star Rating: Recommended
  3770 lượt xem
  25,700,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Star
  5 Star Rating: Recommended
  2653 lượt xem
  2,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Superstar
  5 Star Rating: Recommended
  2621 lượt xem
  3,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C-Deluxe
  5 Star Rating: Recommended
  2801 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C22
  5 Star Rating: Recommended
  2757 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Plus
  5 Star Rating: Recommended
  2774 lượt xem
  6,250,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C24
  5 Star Rating: Recommended
  2706 lượt xem
  7,650,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S340
  5 Star Rating: Recommended
  2716 lượt xem
  1,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S130
  5 Star Rating: Recommended
  2554 lượt xem
  1,500,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S280
  5 Star Rating: Recommended
  2765 lượt xem
  1,800,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2006
  5 Star Rating: Recommended
  2631 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C1608
  5 Star Rating: Recommended
  2658 lượt xem
  3,200,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S292
  5 Star Rating: Recommended
  2621 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2410
  5 Star Rating: Recommended
  2606 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22SL
  5 Star Rating: Recommended
  2836 lượt xem
  4,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22CC
  5 Star Rating: Recommended
  2664 lượt xem
  4,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S131
  5 Star Rating: Recommended
  2663 lượt xem
  4,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2418
  5 Star Rating: Recommended
  2456 lượt xem
  5,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20212
  5 Star Rating: Recommended
  2660 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D5
  5 Star Rating: Recommended
  4341 lượt xem
  1,950,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D7
  5 Star Rating: Recommended
  2992 lượt xem
  2,550,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-U10
  5 Star Rating: Recommended
  2796 lượt xem
  3,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB AF-75
  5 Star Rating: Recommended
  2938 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 638
  5 Star Rating: Recommended
  2535 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 668
  5 Star Rating: Recommended
  2459 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo S - 978
  5 Star Rating: Recommended
  2451 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C-838
  5 Star Rating: Recommended
  2269 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 6502 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2651 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 7520 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2589 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy Asmix SC7520CD
  5 Star Rating: Recommended
  2471 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 870
  5 Star Rating: Recommended
  2656 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 1500
  5 Star Rating: Recommended
  2465 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
banner-truot-trai.jpg
banner-truot-phai.jpg