DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Ngọc Giang
Tel: 0904876717
huonggiang.cs01@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Thu Hương
Tel: 0979220120
dienmayhuonggiang@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Tuấn Anh
Tel: 0913489985
huonggiang.cs04@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Ngọc Anh
Tel: 0974876783
huonggiang.cs03@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Hỗ trợ Dự Án & Đại Lý
Tel: 0904876717
huonggiang.da@gmail.com
Yahoo
Hỗ trợ kỹ thuật
Tel: 0485890822
dienmayhuonggiang@gmail.com
Yahoo
Chăm sóc khách hàng
Tel: 0485890833
giangmyota@gmail.com
Yahoo

Máy hủy tài liệu

HPEC Silicon Máy đếm tiền Balion Surpass Dream Apollo Asmix Dino Shred-et DSH EBA Emprise Eryun Fellowes Finawell GBC Geha-Primo Aurora Heftec HSM Inno Intimus Kobra LBA Nideka Oastar SD Timmy Bingo Ziba Bosser Comet Dahle Dahli DSB
Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm nâng cao
Giá tăng dần Giá giảm dần
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-630C
  5 Star Rating: Recommended
  2751 lượt xem
  3,800,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C
  5 Star Rating: Recommended
  2644 lượt xem
  2,200,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-815C
  5 Star Rating: Recommended
  2707 lượt xem
  2,150,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C
  5 Star Rating: Recommended
  2701 lượt xem
  2,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy SD 808 D
  5 Star Rating: Recommended
  3503 lượt xem
  3,810,000 VNĐ
   
  HOT
  Surpass Dream
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M
  5 Star Rating: Recommended
  3574 lượt xem
  2,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20200
  5 Star Rating: Recommended
  2975 lượt xem
  4,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
  5 Star Rating: Recommended
  3884 lượt xem
  16,500,000 VNĐ
   
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
  5 Star Rating: Recommended
  3577 lượt xem
  14,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy công nghiệp Silicon PS-510C
  5 Star Rating: Recommended
  3512 lượt xem
  25,700,000 VNĐ
   
  NEW
  Silicon
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Star
  5 Star Rating: Recommended
  2463 lượt xem
  2,500,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Superstar
  5 Star Rating: Recommended
  2455 lượt xem
  3,350,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C-Deluxe
  5 Star Rating: Recommended
  2596 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C22
  5 Star Rating: Recommended
  2558 lượt xem
  4,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino Plus
  5 Star Rating: Recommended
  2570 lượt xem
  6,250,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy hủy Dino C24
  5 Star Rating: Recommended
  2500 lượt xem
  7,650,000 VNĐ
   
  HOT
  Dino
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S340
  5 Star Rating: Recommended
  2518 lượt xem
  1,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S130
  5 Star Rating: Recommended
  2390 lượt xem
  1,500,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S280
  5 Star Rating: Recommended
  2557 lượt xem
  1,800,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2006
  5 Star Rating: Recommended
  2444 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C1608
  5 Star Rating: Recommended
  2474 lượt xem
  3,200,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S292
  5 Star Rating: Recommended
  2422 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2410
  5 Star Rating: Recommended
  2440 lượt xem
  3,950,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22SL
  5 Star Rating: Recommended
  2621 lượt xem
  4,050,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Shred - Et C-22CC
  5 Star Rating: Recommended
  2468 lượt xem
  4,300,000 VNĐ
   
  HOT
  Shred-et
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec S131
  5 Star Rating: Recommended
  2436 lượt xem
  4,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu H-pec C2418
  5 Star Rating: Recommended
  2290 lượt xem
  5,350,000 VNĐ
   
  HOT
  HPEC
  Đặt mua
 • Máy huỷ tài liệu Dahli PS-20212
  5 Star Rating: Recommended
  2461 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  Dahli
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D5
  5 Star Rating: Recommended
  4110 lượt xem
  1,950,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-D7
  5 Star Rating: Recommended
  2803 lượt xem
  2,550,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB SC-U10
  5 Star Rating: Recommended
  2606 lượt xem
  3,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSB AF-75
  5 Star Rating: Recommended
  2711 lượt xem
  4,600,000 VNĐ
   
  HOT
  DSB
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 638
  5 Star Rating: Recommended
  2322 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C - 668
  5 Star Rating: Recommended
  2262 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo S - 978
  5 Star Rating: Recommended
  2262 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Apollo C-838
  5 Star Rating: Recommended
  2096 lượt xem
  call
   
  HOT
  Apollo
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 6502 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2430 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu Asmix SC 7520 CD
  5 Star Rating: Recommended
  2386 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy giấy Asmix SC7520CD
  5 Star Rating: Recommended
  2284 lượt xem
  call
   
  HOT
  Asmix
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 870
  5 Star Rating: Recommended
  2450 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
 • Máy hủy tài liệu DSH - ES 1500
  5 Star Rating: Recommended
  2260 lượt xem
  call
   
  HOT
  DSH
  Đặt mua
banner-truot-trai.jpg
banner-truot-phai.jpg