DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Ngọc Giang
Tel: 0904876717
huonggiang.cs01@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Thu Hương
Tel: 0979220120
dienmayhuonggiang@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Tuấn Anh
Tel: 0913489985
huonggiang.cs04@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Ngọc Anh
Tel: 0974876783
huonggiang.cs03@gmail.com - 04.8589 0822 / 04.8589 0833
Yahoo
Hỗ trợ Dự Án & Đại Lý
Tel: 0904876717
huonggiang.da@gmail.com
Yahoo
Hỗ trợ kỹ thuật
Tel: 0485890822
dienmayhuonggiang@gmail.com
Yahoo
Chăm sóc khách hàng
Tel: 0485890833
giangmyota@gmail.com
Yahoo
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
 • giao-hang-tan-noi-2.jpg

Điện tử cầm tay

Điện tử cầm tay

SONY Kim từ điển Tân Từ Điển Bút thông minh Cenix Safa IDA JVJ JXD V-Plus M&MPRO
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
 • Máy trợ giảng V-Plus V 20
  5 Star Rating: Recommended
  4172 lượt xem
  2,500,000 VNĐ
   
  V-Plus
  Đặt mua
 • Kim từ điển EV-27
  5 Star Rating: Recommended
  6285 lượt xem
  1,450,000 VNĐ
   
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-40
  5 Star Rating: Recommended
  4488 lượt xem
  1,990,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-41
  5 Star Rating: Recommended
  4351 lượt xem
  1,900,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-42
  5 Star Rating: Recommended
  4509 lượt xem
  2,150,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Anh EV-59
  5 Star Rating: Recommended
  4481 lượt xem
  2,500,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh - Việt - Pháp EV-61F
  5 Star Rating: Recommended
  4638 lượt xem
  2,550,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Viet-Hoa EV-81C
  5 Star Rating: Recommended
  4523 lượt xem
  2,550,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Anh ED-62
  5 Star Rating: Recommended
  4493 lượt xem
  2,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Anh, nhạc Mp3 ED-63
  5 Star Rating: Recommended
  4524 lượt xem
  2,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh - Việt - Hàn ED-71K
  5 Star Rating: Recommended
  5011 lượt xem
  2,750,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển EV-65
  5 Star Rating: Recommended
  4244 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh - Việt - Anh GD-325V
  5 Star Rating: Recommended
  4338 lượt xem
  3,100,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Hoa GD-358V
  5 Star Rating: Recommended
  4319 lượt xem
  3,350,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-730M
  5 Star Rating: Recommended
  4281 lượt xem
  3,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển SD362V
  5 Star Rating: Recommended
  4176 lượt xem
  3,650,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Hoa GD-3000
  5 Star Rating: Recommended
  4183 lượt xem
  4,150,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-3100V
  5 Star Rating: Recommended
  4789 lượt xem
  4,450,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-3200M
  5 Star Rating: Recommended
  4505 lượt xem
  4,750,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-6000V
  5 Star Rating: Recommended
  4344 lượt xem
  5,450,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-5100M
  5 Star Rating: Recommended
  4227 lượt xem
  5,550,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-6100M
  5 Star Rating: Recommended
  4536 lượt xem
  5,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Viet-Hoa-Nhật-Hàn GD-7000M
  5 Star Rating: Recommended
  4394 lượt xem
  6,550,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-7100M
  5 Star Rating: Recommended
  4152 lượt xem
  7,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển GD-5200M
  5 Star Rating: Recommended
  4300 lượt xem
  7,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Hoa - Việt CV-28
  5 Star Rating: Recommended
  4351 lượt xem
  1,150,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh-Việt-Pháp GD-330F
  5 Star Rating: Recommended
  5100 lượt xem
  2,950,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Kim từ điển Anh - Việt - Nhật ED-91J
  5 Star Rating: Recommended
  12051 lượt xem
  2,600,000 VNĐ
   
  HOT
  Đặt mua
 • Tân từ điển EVE-166V
  5 Star Rating: Recommended
  6025 lượt xem
  1,500,000 VNĐ
   
  Đặt mua
 • Tân từ điển EVE-1899
  5 Star Rating: Recommended
  4239 lượt xem
  1,700,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Tân từ điển EVEC-266V
  5 Star Rating: Recommended
  4289 lượt xem
  2,450,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Tân từ điển EVFC-1888
  5 Star Rating: Recommended
  4330 lượt xem
  2,450,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Tân từ điển Anh-Việt-Hoa EVEC-266
  5 Star Rating: Recommended
  4360 lượt xem
  2,700,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Tân từ điển EVE-6888
  5 Star Rating: Recommended
  4485 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Tân từ điển EVFCJG-255
  5 Star Rating: Recommended
  4383 lượt xem
  3,350,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Tân từ điển Anh-Hoa-Việt EVEC-286V
  5 Star Rating: Recommended
  4072 lượt xem
  3,450,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Tân từ điển EVE-212
  5 Star Rating: Recommended
  4262 lượt xem
  3,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Bút thông minh Smart-Talk
  5 Star Rating: Recommended
  4446 lượt xem
  1,400,000 VNĐ
   
  Đặt mua
 • Bút thông minh Tot-Talk
  5 Star Rating: Recommended
  4130 lượt xem
  1,400,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Bút thông minh Kid-Talk
  5 Star Rating: Recommended
  4295 lượt xem
  1,450,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Bút biết nói Open
  5 Star Rating: Recommended
  4101 lượt xem
  1,550,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Bút chấm đọc 4Gb Touch Talk - VTC
  5 Star Rating: Recommended
  4019 lượt xem
  1,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Bút chấm đọc E-Pen
  5 Star Rating: Recommended
  4149 lượt xem
  1,850,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Bút thông minh Tot-Talk 2
  5 Star Rating: Recommended
  4193 lượt xem
  2,050,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Bút thông minh Smart-Talk 2
  5 Star Rating: Recommended
  4078 lượt xem
  2,050,000 VNĐ
   
  NEW
  Đặt mua
 • Máy ghi âm KTS SONY P720-2Gb
  5 Star Rating: Recommended
  4447 lượt xem
  1,500,000 VNĐ
   
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm KTS SONY P720 4Gb
  5 Star Rating: Recommended
  4172 lượt xem
  1,700,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm Sony PX-820
  5 Star Rating: Recommended
  4129 lượt xem
  1,850,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm SONY ICD-BX800 (2Gb)
  5 Star Rating: Recommended
  4383 lượt xem
  1,950,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm SONY ICD-UX200F 2Gb ( Thay cho UX 81F )
  5 Star Rating: Recommended
  3937 lượt xem
  2,150,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm Sony ICD UX523 4GB
  5 Star Rating: Recommended
  4124 lượt xem
  2,500,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm SONY ICD-UX512F (2 GB + Memory Card slot)
  5 Star Rating: Recommended
  4141 lượt xem
  2,950,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm SONY ICD-UX513F (4 GB + Memory Card slot)
  5 Star Rating: Recommended
  3923 lượt xem
  3,700,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm SONY ICD-SX750 2Gb
  5 Star Rating: Recommended
  4147 lượt xem
  5,150,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy ghi âm KTS Sony ICD-P520
  5 Star Rating: Recommended
  4382 lượt xem
  1,250,000 VNĐ
   
  NEW
  SONY
  Đặt mua
 • Máy trợ giảng V-Plus - V 10
  5 Star Rating: Recommended
  4183 lượt xem
  1,350,000 VNĐ
   
  V-Plus
  Đặt mua
 • Kim từ điển ED-64M
  5 Star Rating: Recommended
  4317 lượt xem
  2,850,000 VNĐ
   
  HOT
  Đặt mua
 • Thiết bị trợ giảng V-plus V-822 New
  5 Star Rating: Recommended
  3980 lượt xem
  2,700,000 VNĐ
   
  HOT
  V-Plus
  Đặt mua
 • Máy trợ giảng V-Plus V 20C
  5 Star Rating: Recommended
  4012 lượt xem
  3,400,000 VNĐ
   
  HOT
  V-Plus
  Đặt mua
 • Thiết bị trợ giảng V-plus V-708
  5 Star Rating: Recommended
  3828 lượt xem
  8,100,000 VNĐ
   
  HOT
  V-Plus
  Đặt mua
 • Máy trợ giảng V-Plus V30
  5 Star Rating: Recommended
  4228 lượt xem
  8,400,000 VNĐ
   
  HOT
  V-Plus
  Đặt mua
 • Máy ghi âm KTS DVR SAFA R500C 2Gb
  5 Star Rating: Recommended
  3866 lượt xem
  1,100,000 VNĐ
   
  HOT
  Safa
  Đặt mua
 • Máy nghe nhạc MP4 JXD 664T 4Gb
  5 Star Rating: Recommended
  5032 lượt xem
  280,000 VNĐ
   
  HOT
  JXD
  Đặt mua
 • Máy nghe nhạc MP3 JXD 863 4GB
  5 Star Rating: Recommended
  3947 lượt xem
  280,000 VNĐ
   
  HOT
  JXD
  Đặt mua
banner-truot-trai.jpg
banner-truot-phai.jpg