Danh Mục

Online Support

 • PHÒNG KINH DOANH
  • skype Sale 01
   phone 0904876717
   email hungthinh888666@gmail.com
  • skype Sale 02
   phone 0913489985
   email hungthinh888666@gmail.com
 • HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • skype Support
   phone 0485890822
   email hungthinh888666@gmail.com

Danh mục


Sắp xếp:

Hiển thị:


Điều hòa áp trần Panasonic 18000btu 2 chiều F18DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 18000btu 2 chiều F18DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 2 chiều F24DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 2 chiều F24DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 2 chiều inverter F24DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 2 chiều inverter F24DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 28000btu 2 chiều F28DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 28000btu 2 chiều F28DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 28000btu 2 chiều inverter F28DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 28000btu 2 chiều inverter F28DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 2 chiều F34DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 2 chiều F34DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 2 chiều inverter F34DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 2 chiều inverter F34DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 2 chiều F43DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 2 chiều F43DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 2 chiều inverter F43DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 2 chiều inverter F43DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 50000btu 2 chiều F50DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 50000btu 2 chiều F50DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 50000btu 2 chiều inverter F50DTE5

Điều hòa áp trần Panasonic 50000btu 2 chiều inverter F50DTE5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

Liên hệ

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 1 chiều D24DTH5

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 1 chiều D24DTH5

Model : CU-D24DBH5/CS-D24DTH5 Thương hiệu : Pana..

22.900.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 28000btu 1 chiều D28DTH5

Điều hòa áp trần Panasonic 28000btu 1 chiều D28DTH5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

27.300.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 1 chiều D34DTH5

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 1 chiều D34DTH5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

30.900.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 1 chiều D43DTH5

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 1 chiều D43DTH5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

34.400.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 19000btu 1 chiều inverter T19KTH52

Điều hòa áp trần Panasonic 19000btu 1 chiều inverter T19KTH52

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

36.700.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 50000btu 1 chiều D50DTH5

Điều hòa áp trần Panasonic 50000btu 1 chiều D50DTH5

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

39.000.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 1 chiều inverter T24KTH52

Điều hòa áp trần Panasonic 24000btu 1 chiều inverter T24KTH52

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

42.000.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 1 chiều inverter T34KTH52

Điều hòa áp trần Panasonic 34000btu 1 chiều inverter T34KTH52

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

47.800.000 Đ

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 1 chiều inverter T43KTH52

Điều hòa áp trần Panasonic 43000btu 1 chiều inverter T43KTH52

Ưu điểm kỹ thuật Khởi động lại ngẫu nhiên. Chức năng Auto Fan (Quạt tự động). Chức n..

55.500.000 Đ

Hiển thị 1 đến 20 trong 20 (1 Trang)